Handboek Psychiatrie en Zwangerschap

Deze week verscheen het geheel herziene Handboek Psychiatrie en Zwangerschap. Samen met Evelien van Altena-van Kampen heb ik daarin een hoofdstuk geschreven over ondersteunende gespreksvoering bij psychisch lijden na een bevalling. Vanuit onze professionele- én ervaringsdeskundigheid geven wij concrete handvatten om daadwerkelijk een steun te kunnen zijn voor de vele jonge ouders voor wie de eerste periode met hun baby overschaduwd wordt door angst, somberheid en stress. En beschrijven we hoe je kunt helpen om aan deze ontwrichtende ervaring een waardevolle betekenis te geven. Waardoor deze periode er uiteindelijk niet alleen een is van lijden, maar ook van transformatie en groei.

In het hoofdstuk benoemen wij zes aspecten die essentieel zijn in de gespreksvoering met vrouwen en mannen met een postpartum depressie:

  • gevoelens erkennen
  • helpen omgaan met sombere gevoelens in een vreugdevolle periode
  • helpen omgaan met indringende gedachten (intrusies)
  • psycho-educatie
  • aandacht voor de impact die de klachten hebben op de relatie met de baby
  • een houding van mothering the mother
  • nazorg

Meer lezen over ondersteunende gespreksvoering en vele andere onderwerpen rond het thema psychiatrie en zwangerschap: het handboek is hier te bestellen!