Wat kan ik doen?

Wat kun je als direct betrokkene doen voor een vrouw met een postpartum depressie? Hieronder vind je een aantal concrete adviezen. Deze zijn in eerste instantie bedoeld voor de partner van de vrouw, die in de meeste gevallen het dichtst bij haar staat. Maar ook anderen (ouders, familieleden en vrienden) kunnen een grote rol spelen in haar herstelproces en daarvoor houvast vinden in deze adviezen.

 • Laat je vrouw niet in de kou staan. Het is heel menselijk dat je je boos en gefrustreerd voelt ten opzichte van je depressieve partner. Het zou allemaal zo mooi en makkelijk kunnen zijn als ze gewoon maar stopte met tobben. Bedenk echter dat zij zelf niets liever zou willen. Je vrouw kiest hier niet voor en heeft het ontzettend zwaar. Zij zal het snelste herstellen wanneer zij zich gesteund en begrepen voelt.
 • Probeer zelf rustig te blijven. Het is moeilijk om je vrouw zo anders te zien dan je haar kent. Daar kun je erg van schrikken. Probeer zelf rustig te blijven. Een postpartum depressie komt veel voor, en gaat echt weer over. Het helpt om je vrouw gerust te stellen: ‘Ik zie dat je het nu heel zwaar hebt en ik weet dat het weer goed zal komen’.
 • Bevestig je vrouw in haar moederschap.¬†Vrouwen met een postpartum depressie voelen zich vaak een waardeloze moeder. Ze hebben het gevoel dat ze er niets van kunnen en dat hun kindje een betere moeder verdient. Steun haar door te wijzen op wat er wel goed gaat, en op het feit dat ze de enige moeder is die jullie kindje heeft, en daarom onvervangbaar.
 • Stimuleer je vrouw om hulp te zoeken. De meeste vrouwen met een postpartum depressie zullen dat in eerste instantie niet willen. Ze vinden het te spannend en hebben het gevoel dat er toch niks is wat hen zal kunnen helpen. Dat is niet waar. Er is veel te doen aan een postpartum depressie. Het is een symptoom van de depressie dat een vrouw zich dat niet kan voorstellen. Probeer haar te overtuigen van het belang toch hulp te zoeken. Erken de moeite die haar dat kost, maar accepteer niet dat ze in eenzaamheid blijft lijden.
 • Breng zoveel mogelijk tijd door met de baby. Door haar depressie maakt een vrouw, hoe hard ze ook haar best doet, vaak minder en minder adequaat contact met haar kindje. Dat kan er toe leiden dat hij/zij zich emotioneel gaat terugtrekken, wat zijn ontwikkeling kan belemmeren. Het is dus belangrijk dat je kindje ook voldoende tijd doorbrengt met niet-depressieve mensen die op een luchtige, vrolijke manier contact met hem maken.
 • Maak veel foto’s en filmpjes van de baby. Tijdens een postpartum depressie is een vrouw zo hard bezig overeind te blijven, dat de ontwikkeling van de baby een beetje langs haar heen kan gaan. Sommige vrouwen geven later aan dat ze zich zo weinig kunnen herinneren van die periode. Om dat gat te vullen, en met terugwerkende kracht te kunnen genieten van de babytijd, zijn foto’s en filmpjes van grote waarde.
 • Probeer ook goed voor jezelf te blijven zorgen. Het is zwaar om te leven met iemand die depressief is. Je kunt er zelf ook somber en verdrietig van worden. Daarnaast maak je je waarschijnlijk zorgen over de toekomst. Om deze zware tijd zo goed mogelijk door te komen, is het belangrijk dat je ook ruimte maakt voor activiteiten die je energie geven. Wanneer je je vrouw niet alleen durft te laten, schroom dan niet aan iemand te vragen om haar een paar uur gezelschap te houden.
 • Lees de veelgestelde vragen op deze site. Waarschijnlijk zullen veel vragen je bekend voorkomen omdat je vrouw ze (misschien al honderden keren) aan jou heeft gesteld. Wellicht helpen de antwoorden je om haar te steunen en gerust te stellen.
 • Ga niet mee in de wens van je vrouw om drastische beslissingen te nemen. Soms hebben vrouwen met een postpartum depressie die neiging. Naar de andere kant van het land verhuizen bijvoorbeeld, hun baan opzeggen, of zo snel mogelijk opnieuw zwanger worden. Dat doen ze omdat ze hopen dat hun depressie daardoor zal verdwijnen. Over het algemeen werkt het nemen van dit soort beslissingen tijdens een depressie eerder averechts. Leg je vrouw daarom uit dat het niet verstandig is om tijdens een depressie grote beslissingen te nemen. Stimuleer haar om zich te richten op haar herstel door hulp te zoeken. Drastische beslissingen nemen kan altijd later nog, wanneer de depressie over is.
 • Neem direct contact op met de huisarts, de huisartsenpost of de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg wanneer je merkt dat je vrouw het contact met de werkelijkheid verliest. Doe dat ook wanneer zij beweert dat dat helemaal niet nodig is. Een klein aantal vrouwen (minder dan 1 op 500) ontwikkelt na de bevalling een postpartum psychose. Dat is iets heel anders dan een depressie. Vrouwen met een psychose verliezen het contact met de werkelijkheid, krijgen wanen en hallucinaties en kunnen een gevaar vormen voor zichzelf of voor hun baby. Zij moeten zo snel mogelijk door een psychiater worden gezien.
 • Neem ook direct contact op met een hulpverlener wanneer je vrouw aangeeft niet meer te willen leven. Hoewel de gedachte aan zelfdoding in de meeste gevallen niet tot daden leidt, is het een uiting van wanhoop en een signaal dat de depressie ernstig is. Voor overleg en advies kun je 24 uur per dag online en telefonisch terecht bij 113 zelfmoordpreventie.

Voor meer informatie kun je een afspraak maken voor een telefonisch adviesgesprek. Ook verwijs ik je graag naar mijn boek, dat speciaal geschreven is voor de mensen om een vrouw met een postpartum depressie heen en dat een steuntje in de rug kan zijn in deze moeilijke periode.