Nazorg postpartum depressie

Het meemaken van een postpartum depressie is een zeer ingrijpende levensgebeurtenis. Wanneer de depressie achter je ligt, is de impact ervan niet zomaar verdwenen. Er is immers iets heel groots gebeurd in je leven. Het feit dat je een depressie hebt meegemaakt, en nog wel op zo'n kwetsbaar moment in je leven, zal voor altijd een belangrijk hoofdstuk zijn in jouw levensverhaal. Dat hoeft echter zeker geen naar hoofdstuk te blijven. Veel vrouwen ervaren de depressie uiteindelijk ook als een positief kantelpunt in hun leven.

nazorg postnatale depressie

Om je te helpen de ervaring van de postpartum depressie te verwerken en te ontdekken op welke manier deze ervaring ook voor jou een positief kantelpunt kan zijn, kun je bij Postpartum Steun terecht voor een nazorgtraject. We spreken minimaal twee keer af, en praten over de impact die de postpartum depressie op jouw leven heeft gehad, en vooral over de vraag hoe je de lessen die je noodgedwongen hebt geleerd, op een positieve manier kunt inzetten in de rest van je leven. Ook de relatie met je baby, die inmiddels natuurlijk geen baby meer is, geven we aandacht. Dat de depressie voorbij is, betekent niet automatisch dat je je ontspannen voelt in de relatie met je kind. Je kunt je als gevolg van de ppd onnodig veel zorgen maken of het wel goed zit tussen jullie, of het wel goed is met je kind. Het nazorgtraject helpt om te voorkomen dat de ppd tussen jou en je kind blijft staan.

De ervaring leert dat vrouwen deze gesprekken beschouwen als een laatste, en vooral erg prettige fase in hun definitieve herstel. De gesprekken kunnen we telefonisch voeren, per veilige videobelverbinding, bij jou thuis of in het Coachhuis Utrecht Oorsprongpark.

Mocht je hiervoor belangstelling hebben, neem dan gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie. Schroom ook niet om contact op te nemen wanneer jouw postpartum depressie misschien al wel jaren achter je ligt. Wanneer je voelt dat het je zou kunnen helpen daar nog eens goed op terug te kijken, dan zal dat vast en zeker zo werken. Ook dan ben je dus van harte welkom.