Disclaimer

Eenmanszaak Postpartum Steun, met KvK-nummer 56445814, hierna ‘Postpartum Steun’ wil u hartelijk welkom heten op www.postpartumsteun.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Postpartum Steun kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Postpartum Steun zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Postpartum Steun zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Postpartum Steun is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Postpartum Steun verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Postpartum Steun tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Postpartum Steun dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar a.m.meulink@outlook.com.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Postpartum Steun of die van licentiegevers. Postpartum Steun behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via a.m.meulink@outlook.com aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Postpartum Steun per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Postpartum Steun weten via a.m.meulink@outlook.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Postpartum Steun verplicht is tot enige schadevergoeding.