Postnatale depressie en borstvoeding

Tien procent van de pas bevallen vrouwen ontwikkelt een postpartum (postnatale) depressie. Dat zijn in Nederland 20.000 vrouwen per jaar. Vaak komt het geven van borstvoeding door de depressie ter discussie te staan. Zowel de jonge moeder als de mensen om haar heen kunnen zich gaan afvragen of het niet verstandiger is om te stoppen; ze is immers door de depressie zo enorm belast en uitgeput.

Stoppen of doorgaan. De keuze kan ontzettend moeilijk zijn. En dan te bedenken dat kordaat besluiten nemen en daar met overtuiging achter gaan staan, toch al een vaardigheid is waarover mensen tijdens een depressie nauwelijks beschikken…

Het geven van borstvoeding kost energie en vraagt om een bepaalde mate van vertrouwen en flexibiliteit. Zeker wanneer de borstvoeding niet zo makkelijk verloopt, of wanneer de moeder twijfelt of haar baby wel genoeg drinkt, kan dat stress opleveren. Stress die een vrouw die toch al depressief is, moeilijk kan hanteren. Ook kan zij obsessief gaan piekeren over de vraag of de medicatie die zij slikt tegen de depressie, niet tóch via de borstvoeding haar kind benadeelt, ondanks de geruststelling die haar arts haar daarover geeft.* Dat piekeren kan haar leven beheersen, en haar herstel in de weg staan.

Maar dan het feit dat borstvoeding geven voor zowel moeder als kind veel aangetoonde voordelen heeft en de moeder kan bevestigen in haar moederschap, daar waar haar zelfvertrouwen door de depressie zo enorm is aangetast. ‘Als ik de borstvoeding opgeef, verlies ik het laatste beetje geloof in mezelf als moeder, en ben ik echt van geen toegevoegde waarde meer…’, kan in haar opkomen.

Aan de betrokken professionals de taak om, wanneer er bij de jonge moeder of in haar omgeving twijfel ontstaat over het al dan niet voortzetten van de borstvoeding, haar op respectvolle wijze te begeleiden in die keuze met begrip voor de overweldigende emoties die daarmee gepaard kunnen gaan. Wat hier de juiste beslissing is, verschilt per geval. De juiste keuze is die waar de vrouw achter kan staan, die zij op dit moment aankan en waar de mensen om haar heen haar zowel praktisch als emotioneel in steunen. De keuze die haar geestelijk welzijn op dit moment het meest bevordert. Want het geestelijk welzijn van een jonge moeder is uiteindelijk van veel groter belang voor de gezondheid van haar baby, dan de manier waarop hij of zij wordt gevoed.

*Naar de invloed van verschillende vormen van medicijnen tegen depressie op borstgevoede baby’s, wordt veel onderzoek gedaan. De meest gangbare antidepressiva lijken geen risico's op te leveren. Slaap- of kalmeringsmedicatie beïnvloedt de baby wel en kan daarom alleen onder strikte voorwaarden worden gebruikt door vrouwen met een postpartum depressie die borstvoeding geven.  Lees er meer over in mijn boek ‘Postpartum depressie’.